Sunday, 26 February 2012

Matlamat Pergerakan Pengakap

Matlamat pergerakan pengakap adalah untuk melatih generasi muda bagi melahirkan individu yang berpotensi dari segi JERIS,
-JASMANI
-EMOSI
-ROHANI
-INTELEK dan
-SOSIAL
Serta bertanggungjawab terhadap masyarakat, negaranya dan masyarakat antarabangsa.

Pengakap percaya bahawa kehidupan di dunia akan menjadi lebih baik apabila setiap individu:-

Boleh dipercayai, mempunyai kawalan diri serta berkeyakinan

Menghormati diri sendiri dan orang lain

Bekerjasama untuk berkhidmat kepada orang lain demi memperbaiki suasana kehidupan bermasyarakat

Menunjukkan sikap bertanggungjawab kepada alam sekitar serta rasa hormat terhadap harta dan pemilikan

Beriman serta beramal soleh

Secara ringkas, Pengakap adalah bersifat Pendidikan Sepanjang Hayat

No comments:

Post a Comment